Ansøgningsfrist til Blødererstatningsfonden

Dato: 
Fredag, 19 maj, 2017

Ansøgninger til fonden skal være sekretariatet i hænde senest 10. marts 2017, og der vil blive taget stilling til de enkelte ansøgninger på bestyrelsesmødet i april 2017.

Blødererstatningsfonden yder støtte til hiv-smittede blødere, samt til efterladte enker eller samlevere samt efterladte børn.

Ansøgningsskema samt vejledning

Du kan downloade både ansøgningsskema og vejledning nedenfor. Eller du kan rekvirere begge dele hos Bløderforeningens sekretariat.

Download ansøgningsskema her»

 

Det udfyldte ansøgningsskema sendes til:

Blødererstatningsfonden

c/o Danmarks Bløderforening

Kompagnistræde 22, 2.

1208 København K

Læs mere om fonden og dens virke her»

 

 

« Tilbage