Medlemsbladet BløderNyt

Bløderforeningens medlemsblad BløderNyt udkommer to gange om året.

I bladet kan du f.eks. læse om:

  • Den nyeste udvikling inden for medicin og behandling (blødersygdomme og ITP)
  • Hvordan det er at være bløder i Danmark 
  • Oplevelser fra Bløderforeningens arrangementer (fx sommerlejren for bløderbørn)
  • Hiv- og hepatitis C-smittede bløderes vilkår 
  • ... og meget andet.

Download seneste numre af BløderNyt her.

Oplag: 1.000
Layout: Synergi
Distribution: Avisposten