Blødersygdom

Blødersygdomme er sjældne. Derfor er der mange, som ikke ved, hvad det vil sige at være bløder. En af de gængse forestillinger om blødere er, at hvis de først får en rift, så er blodet umuligt at stoppe. Men dette er en sandhed med modifikationer. Blødere lever stort set som alle andre - vel og mærke hvis de er under behandling. I nogle tilfælde kan det dog være nødvendigt at tage visse hensyn.
 
Der findes flere former for blødersygdomme, nogle er arvelige og andre opstår spontant.
 
Arvelige blødersygdomme
De mest udbredte blødersygdomme er hæmofili A, hæmofili B og von Willebrands sygdom. Herudover er der en række mere sjældne blødersygdomme som fx faktor VII-mangel eller faktor X-mangel.
 • Hæmofili A og B rammer normalt kun drenge. Von Willebrands sygdom rammer både piger og drenge.
 • Knap 1000 danskere har fået konstateret en blødersygdom. Heraf har ca.:
  • 36% hæmofili A
  • 8% hæmofili B
  • 44% von Willebrands sygdom
  • 12% en mere sjælden form for blødersygdom

Spontant opståede blødersygdomme

Den hyppist forekommende er ITP. Betegnelsen ITP står for Immun Trombocytopeni (tidligere betegnet Idiopatisk Trombocytopenisk Purpura).

 • Immun er betegnelsen for, at immunforsvaret danner antistoffer imod kroppens egne blodplader eller de celler, der laver dem.
 • Trombocytopeni betyder, at man har for få blodplader (trombocytter) i blodet.

Når man har ITP, falder antallet af blodplader i blodet, så der kan opstå blødninger. Årsagen er, at man danner antistoffer imod blodpladerne, eller de celler i knoglemarven, der laver dem. Blodpladerne nedbrydes for hurtigt, og knoglemarven kan ikke producere nye blodplader hurtigt nok. Resultatet er, at antallet af blodplader i blodet falder.
 
ITP rammer både børn og voksne uanset køn. Sygdommen smitter ikke, og den er ikke arvelig.
 
ITP kan være midlertidig, dvs. man kan have den i en periode på mellem en og seks måneder. I andre tilfælde kan ITP blive kronisk. Betegnelsen kronisk betyder ikke nødvendigvis, at man aldrig slipper af med sygdommen. Det betyder, at den kan vare i flere eller mange år.
 
De fleste med ITP lever et normalt liv. Blot skal man tage hensyn til sygdommen og følge de nødvendige forholdsregler.