Hæmofilicenter Vest - Skejby sygehus

Voksne

Center for Hæmofili og Trombose
Aarhus Universitetshospital, Skejby
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N
www.auh.dk

Læs mere om afdelingen her »

Læger og sygeplejersker
Overlæge: Lone Hvitfeldt Poulsen
Sygeplejerske: Helle Sylvest
Sygeplejerske Inger Adamsen

Telefontider
Sekretæren: 78 45 51 82 (kl. 8.00-15.30)
Sygeplejerske: 78 45 51 99 (Mandag - fredag kl. 8.00-9.30 og 13.30-15.00)

Medicinbestilling
Kan foregå telefonisk, online eller over mail »

Uden for åbningstid
Primært henvendelse til nærmeste skadestue eller vagtlæge med henblik på lægelig vurdering. Vagtlæge/skadestue kan derefter kontatke vagthavende læge i Center for Hæmofili og Trombose via omstillingen på Aarhus Universitetshospital, Skejby: tlf. 78 45 00 00.

Børn

Børnehæmofilicenter Vest
Aarhus Universitetshospital, Skejby
Børneafdeling A
Palle Juul-Jensens Boulevard 99
8200 Aarhus N

Læs mere om afdelingen her »

Læger og sygeplejersker
Overlæge Niels Clausen
Overlæge Birgitte Klug
Speciallæge og PhD Torben Stamm Mikkelsen
Speciallæge og PhD Christine Dahl
Speciallæge og PhD Ruta Tuckuviene
Sygeplejerske Bente Lübker
Sygeplejerske Lotte Secher

Telefontider
Sygeplejersken: 78 45 16 61
Medicinbestilling: 78 45 16 61 (bestil en uge inden behovet opstår)

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 8.30-9.00 og 14.00-15.00
Onsdag: 9.30-10.00 og 14.00-15.00

I kritiske situationer i dagtimerne uden for telefontiderne: Afvent det telefonnummer, der henvises til på telefonsvarer.

Uden for åbningstid
Ring til Aarhus Universitetshospital, Skejby, på tlf. 78 45 00 00 og bed om vagthavende børnelæge.