Behandlingsprogram

Danmarks Bløderforening har i samarbejde med lægerne ved de danske hæmofilicentre udarbejdet et behandlingsprogram for hæmofili og von Willebrands sygdom.

Formålet er at støtte danske blødere i selv at tage hånd om deres sygdom. Programmet henvender sig primært til bløderen selv og til dennes pårørende, men kan også anvendes af andre.

Det er vigtigt, at blødere opnår den bedst mulige behandling og dermed også den bedst mulige livskvalitet. Det kræver, at blødere og deres pårørende ved så meget som muligt om deres behandlingsmuligheder og rettigheder. Behandlingsprogrammet skal derfor vejlede blødere til at opnå en tilfredsstillende behandling.

Behandlingsprogrammet fokuserer på egenomsorg, behandling, rettigheder og psykosocial støtte. Det beskriver således ikke de enkelte sygdomme i detaljer.

Du kan downloade behandlingsprogrammet her.