Hæmofili A og B

De mest almindelige former for blødersygdom er hæmofili A og B. Hæmofili A og B rammer næsten kun drenge/mænd, men piger/kvinder, der bærer sygdomsgenet, kan også have blødningsproblemer. Sygdommene ligner hinanden og giver ofte led- og muskelblødninger.

Hæmofili skyldes mangel på faktor i blodet. Faktorer - eller koagulationsfaktorer - er de blodkomponenter, der får blodet til at størkne. Når der mangler faktor i blodet, betyder det, at blodet ikke størkner på normalvis, hvorfor blødninger ikke stopper. Der er 13 faktorer i det menneskelige blod, og de benævnes med romertal. 

Har man hæmofili A, mangler man faktor VIII i blodet. Har man hæmofili B, mangler man faktor IX.

Hæmofili A rammer 1 ud af 10.000, og hæmofili B rammer 1 ud af 50.000.