Sværhedsgrad

Man kan have hæmofili i forskellige sværhedsgrader. Det afhænger af den mængde koagulationsfaktor, der findes i bløderens blod. Raske mennesker har et faktorniveau på 100%. Blødere har et faktorniveau på under 40%, og man skelner mellem en mild, en moderat og en svær grad af hæmofili, afhængigt af hvor meget faktor, der er i blodet.

Faktorniveauet er konstant hos den enkelte bløder, men der kan alligevel være perioder, hvor der kun er få blødninger og andre perioder, hvor der er mange blødninger.

Svær hæmofili:
0-1% faktor i blodet. Hvis blødere med svær hæmofili ikke får behandling, opstår der hos de fleste mange blødninger. De kan komme efter slag og fald, men af og til kommer der blødninger og skader, der er så små, at bløderen ikke lægger mærke til dem.

Moderat hæmofili:
1-5% faktor i blodet. Blødere med moderat hæmofili kan efter slag, fald og lignende få blødninger, men de får dem normalt ikke spontant.

Mild hæmofili:
5-40% faktor i blodet. Patienter med mild hæmofili mærker sjældent noget til blødersygdommen, men kan for eksempel få langvarige blødninger ved tandudtrækninger og operationer.