Meget sjældne blødersygdomme

Sjældne blødersygdomme skyldes mangel på faktor i blodet. Faktorer - eller koagulationsfaktorer - er de blodkomponenter, der får blodet til at størkne. Når blodet mangler faktor, betyder det, at det har svært ved at størkne, hvorfor blødninger ikke stopper. Der er 13 faktorer i det menneskelige blod, og de benævnes med romertal. 

De mest almindelige former for blødersygdom hæmofili A og B skyldes mangel på faktor VIII og faktor IX i blodet.

De sjældne blødersygdomme omfatter mangel på faktor I, II, V, VII, X, XI, XII eller XIII.

Deruover findes der en række sjældne blodpladsygdomme, bl.a. Glanzmanns trombasteni og Bernard-Souliers syndrom. 

Meget sjældne blødersygdomme rammer både mænd og kvinder. Det skyldes, at de modsat hæmofili A og B ikke er knyttet til X-kromosomet.