Bestyrelsen

Danmarks Bløderforenings bestyrelse har ni medlemmer og to suppleanter. Bestyrelsen er sammensat af både blødere og pårørende til blødere og varetager den overordnede ledelse af foreningen. Det tilstræbes, at formanden for foreningen er bløder eller forælder til en bløder. 

Terkel Andersen Formand

Mail: ta@frivilligraadet.dk

 • Bløder med hæmofili A, svær grad
 • Formand siden 1985
 • Medlem af bestyrelsen siden 1981
 • Medlem af forretningsudvalget
 • Ansvarshavende redaktør for BløderNyt

Jacob Bech Andersen Næstformand

Mail: jaa@dif.dk

 • Bløder med hæmofili A, svær grad
 • Valgt til bestyrelsen i 2005
 • Suppleant i Forsknings- og støttefonden
 • Medlem af forretningsudvalget

Tem Folmand Kasserer

Mail: temfolmand@gmail.com

 • Bløder med hæmofili A, svær grad
 • Valgt til bestyrelsen i 2002
 • Leder af sommerlejren
 • Medlem af forretningsudvalget

Naja Skouw-Rasmussen 

Mail: najaskouw@gmail.com

 • Bløder med von Willebrand type 2A
 • Valgt som suppleant i 2008
 • Valgt til bestyrelsen i 2011

Lars Lehrmann

Mail: larslehrmann@live.dk

 • Bløder m. hæmofili A i svær grad
 • Valgt til bestyrelsen i 2011

Palle Skovby

Mail: pskovby@outlook.dk 

 • Bløder med hæmofili A i svær grad
 • Valgt som suppleant i 2011
 • Medlem af bestyrelsen siden 2011

Christian Krog Madsen

Mail: dbf@krog-madsen.dk

 • Bløder med hæmofili A i moderat grad
 • Valgt til bestyrelsen i 2014

Palle Lykke Ravn

Mail: plr@plr.dk

 • Bløder med hæmofili A i svær grad
 • Valgt som suppleant i 2012
 • Valgt til bestyrelsen i 2015

Henrik Kejlberg

Mail: hkejlberg@gmail.com

 • Bløder med hæmofili A i svær grad
 • Valgt som suppleant i 2015
 • Valgt til bestyrelsen 2016 


Suppleanter

Poul-Erik Bach-Andersen  

Mail: pebadk@gmail.com

 • Bløder med hæmofli A i moderat grad
 • Valgt som suppleant i 2016 

Sine Lyons

Mail: sine.lyons@gmail.com

 • Bærer og mor til en dreng (f. 2007) med hæmofili A i svær grad
 • Valgt som suppleant i 2015