Bestyrelsen

Danmarks Bløderforenings bestyrelse har ni medlemmer og to suppleanter. Bestyrelsen er sammensat af både blødere og pårørende til blødere og varetager den overordnede ledelse af foreningen. Det tilstræbes, at formanden for foreningen er bløder eller forælder til en bløder. 

  Jacob Bech Andersen, formand

  Telefon: 24 41 12 13

  Mail: jaa@dif.dk

  • Bløder med hæmofili A, svær grad
  • Valgt til bestyrelsen i 2005
  • Suppleant i Forsknings- og støttefonden
  • Medlem af forretningsudvalget
  • Ansvarshavende redaktør af BløderNyt

  Tem Folmand, næstformand

  Mail: temfolmand@gmail.com

  • Bløder med hæmofili A, svær grad
  • Valgt til bestyrelsen i 2002
  • Leder af sommerlejren
  • Medlem af forretningsudvalget

  Christian Krog Madsen, kasserer

  Mail: dbf@krog-madsen.dk

  • Bløder med hæmofili A i moderat grad
  • Valgt til bestyrelsen i 2014
  • Medlem af forretningsudvalget

  Naja Skouw-Rasmussen 

  Mail: najaskouw@gmail.com

  • Bløder med von Willebrand type 2A
  • Valgt som suppleant i 2008
  • Valgt til bestyrelsen i 2011

  Lars Lehrmann

  Mail: larslehrmann@live.dk

  • Bløder m. hæmofili A i svær grad
  • Valgt til bestyrelsen i 2011

  Palle Skovby

  Mail: pskovby@outlook.dk 

  • Bløder med hæmofili A i svær grad
  • Valgt som suppleant i 2011
  • Medlem af bestyrelsen siden 2011

  Palle Lykke Ravn

  Mail: plr@plr.dk

  • Bløder med hæmofili A i svær grad
  • Valgt som suppleant i 2012
  • Valgt til bestyrelsen i 2015

  Henrik Kejlberg

  Mail: hkejlberg@gmail.com

  • Bløder med hæmofili A i svær grad
  • Valgt som suppleant i 2015
  • Valgt til bestyrelsen 2016 

  Poul-Erik Bach-Andersen  

  Mail: pebadk@gmail.com

  • Bløder med hæmofli A i moderat grad
  • Valgt som suppleant i 2016 
  • Valgt til bestyrelsen 2017

  Suppleanter

  Sine Lyons

  Mail: sine.lyons@gmail.com

  • Bærer og mor til en dreng (f. 2007) med hæmofili A i svær grad
  • Valgt som suppleant i 2015

  Erik de Maré

  Mail: erik@de-mare.dk

  • Far til en dreng (f. 2004) med ITP
  • Valgt som suppleant i 2017