Danmarks Bløderforening • Kompagnistræde 22, 2 • DK-1208 København K • Tlf: +45 33145505 • dbf@bloderforeningen.dk
Bank 7040 – 1106847