Sygdomsfakta

ITP er en blodsygdom, som kun få kender til. Betegnelsen ITP står for Immun Trombocytopeni (tidligere betegnet Idiopatisk Trombocytopenisk Purpura).

  • Immun er betegnelsen for, at immunforsvaret danner antistoffer imod kroppens egne blodplader eller de celler, der laver dem.
  • Trombocytopeni betyder, at man har for få blodplader (trombocytter) i blodet.

Når man har ITP, falder antallet af blodplader i blodet, så der kan opstå blødninger. Årsagen er, at man danner antistoffer imod blodpladerne, eller de celler i knoglemarven, der laver dem. Blodpladerne nedbrydes for hurtigt, og knoglemarven kan ikke producere nye blodplader hurtigt nok. Resultatet er, at antallet af blodplader i blodet falder.
 
ITP rammer både børn og voksne uanset køn. Sygdommen smitter ikke, og den er ikke arvelig.
 
ITP kan være midlertidig, dvs. man kan have den i en periode på mellem en og seks måneder. I andre tilfælde kan ITP blive kronisk. Betegnelsen kronisk betyder ikke nødvendigvis, at man aldrig slipper af med sygdommen. Det betyder, at den kan vare i flere eller mange år.
 
De fleste med ITP lever et normalt liv. Blot skal man tage hensyn til sygdommen og følge de nødvendige forholdsregler.