Personlige beretninger om ITP og livskvalitet

På de følgende sider kan du møde Reda Hassaine på 10 år, Frederik Laursen på 18 år og Henriette Launbo på 43 år, som alle har ITP. Du kan også møde Sheila Hansen, som er mor til en datter med ITP. De fire fortæller hver deres historie om det at leve med ITP enten som patient eller som pårørende.