Barn med ITP

Professionel patient - at blive ekspert i egen sygdom
Villads var 7 år, da han i august 2012 fik konstateret ITP. For forældrene Helle og Erik blev det en voldsom oplevelse, og det var først, da familien mødte overlæge Steen Rosthøj på Danmarks Bløderforenings årsmøde i april, at de fik mere ro på omkring sygdommen. I dag er de blevet eksperter i Villads’ sygdom.
Læs mere »


Hvordan det er at have ITP
12-årige Nanna fortæller her om, hvordan hun oplever det at have ITP. Om de første symptomer og indlæggelser for to år siden og frem til nu, hvor hun har vænnet sig til sygdommen, og den ikke længere fylder så meget i hverdagen.
Læs mere »


Rask efter 3½ år med ITP
Ronja på 6½ år er blevet erklæret rask med et blodpladetal på 280. Hendes mor fortæller her om 3½ år med ITP inde på livet - et forløb, som moren betegner som relativt uproblematisk.
Læs mere »


Et stort set normalt liv
Luise og Jens Hveisel-Hansen er forældre til Jakob, der fik konstateret ITP, da han var 2½ år gammel. Her fortæller de om deres første år med sygdommen. Et år, der trods stor usikkerhed og uvished i starten, har gjort dem fortrolige med Jakobs ITP.
Læs mere »


Et netværk af ITP-forældre
Gitte Hassaine er mor til Reda, som fik konstateret ITP som femårig. Hun har taget initiativ til at danne en netværksgruppe for ITP-forældre. I netværket deler de sorger og glæder og diskuterer dagligdags problemstillinger, som man ikke nødvendigvis vil spørge en læge om.
Læs mere »