Forsknings- og støttefonden

Forsknings- og støttefondens formål er at yde støtte til personer, der er ramt af blødersygdom samt til forskning og udbredelse af kendskab til blødersygdomme.

Hvem kan søge
Fondets midler anvendes således til:

  • Støtte til personer, som er ramt af en blødersygdom og dennes følger.
  • Støtte til udbredelse af kendskab til blødersygdomme.
  • Støtte til - og fremme af - forskning med relation til blødersygdomme, herunder rejselegater, opretholdelse af kontakt med udenlandske organisationer og lignende.

Ansøgningsskema
 Download ansøgningsskema

Fondens bestyrelse

  • Theis Bacher - Formand (Danmarks Bløderforening)
  • Hans Henrik Paulsen - Kasserer (Danmarks Bløderforening)
  • Christian Krog Madsen (Danmarks Bløderforening)
  • Irene Jensen (Scleroseforeningen)
  • Vacant (hæmofililæge eller -sygeplejerske)
  • Suppleant: Frede Jensen (for Irene Jensen)
  • Suppleant: Jacob Bech Andersen (for Danmarks Bløderforening)

Møder og ansøgningsfrister
Fonden holder møde to gange om året. Ansøgningsfristen er henholdsvis den 15. april og den 15. oktober.

Ansøgninger sendes til:
Danmarks Bløderforenings Forsknings- og Støttefond
C/O Danmarks Bløderforening
Att. Karen Binger Holm
Kompagnistræde 22, 2.
1208 København K