Den gode kontrol

Danmarks Bløderforening har siden 2004 fokuseret på temaerne Den aktive Patient og Den gode Kontrol. Det er sket ud fra en målsætning om, at den enkelte skal opnå bedre behandling ved selv at spille en aktiv rolle.

En vigtig del af dette er at forberede sig til kontrolbesøget. Bløderforeningen har med udgangspunkt i medlemsseminarer og worksshops udarbejdet skemaer, der skal hjælpe den enkelte til at forberede sig til kontrollen. Der er udarbejdet et skema for hver af de tre grupper:

  • Forældre med bløderbørn
  • Unge blødere
  • Voksne blødere

Skemaerne er tænkt som en huskeliste, hvor der kan skrives noter til de emner, man ønsker at komme ind på til den givne kontrol. På den måde har man nået at tænke alt helbreds- og behandlingsrelevant igennem, inden man møder op til kontrollen, og man har en liste til at rette samtalen ind efter.

Skemaerne kan downloades her:

 Forældre-Børn
 Unge blødere
 Voksne blødere

Faktorregistrering
Som et led i at være aktiv i forhold til din behandling og for at styrke det gode kontrolbesøg, er løbende registrering af faktorforbruget og dine blødninger vigtigt. Dette har mange ekstra fordele, hvis man gør det elektronisk. Det er muligt at føre statistik over forbruget og derved nemmere gennemskue, om der er mønstre i blødningerne, og om der evt. skal ændres i faktordosering.

Center for Hæmofili og Trombose, Skejby
Center for Hæmofili og Trombose på Aarhus Universitetshospital, Skejby, har udarbejdet et skema til faktorregistrering, som de anbefaler at bløderne udfylder og medbringer til de halvårlige kontroller.

Hent centerets faktorregistreringsskema via deres hjemmeside her »

Bløderforeningens eget faktorregistreringsskema
Theis Bacher, der er læge og bestyrelsesmedlem i Danmarks Bløderforening, har udarbejdet et Excel-ark, der kan benyttes til faktorregistrering. Skemaet er månedsbaseret og fungerer for et år af gangen. Det er muligt også at printe månedsskemaerne ud, hvis man ikke ønsker at registrere elektronisk.

Skemaet og en brugervejledning kan downloades her eller kan rekvireres i papirform hos Danmarks Bløderforening. 

 Download faktorregistreringsskema