Sundhedsstyrelsen bevilger 2 millioner kroner til telemedicin

Center for Telemedicin i Region Midtjylland har fået 2 millioner kroner fra Sundhedsstyrelsen til projektet ”Beslutningsstøtte i bløderbehandlingen”. 

Pengene er bevilget fra Sundhedsstyrelsens pulje ”Udvikling af beslutningsstøtteværktøjer” og er søgt i samarbejde med Center for Hæmofili og Trombose ved Aarhus Universitetshospital, Skejby, Hæmofilicenter Rigshospitalet og Danmarks Bløderforening.

Der er tale om en videreførelse af projektet "Telemedicin i bløderbehandlingen".Formålet med projektet ”Beslutningsstøtte i bløderbehandlingen” er at sikre bedre information om den enkelte bløderpatients blødningsepisoder og medicinforbrug. Det gøres ved at udvikle et sammenhængende koncept for beslutningsstøtte i behandlingen af bløderpatienter. Konceptet består af en kombination af nye digitale løsninger, som eksempelvis en app, nye arbejdsgange for både blødere og sundhedsprofessionelle og ny organisering af det kliniske arbejde.

Det samlede budget for projektet ”Beslutningsstøtte i bløderbehandlingen” er 3,9 mio. kr. Arbejdet med at rejse midler til den sidste del af finansieringen er allerede i gang, så projektet kan søsættes allerede i løbet af efteråret 2016. Der er bl.a. rettet henvendelse til regionerne og sundhedspolitiske nøgleaktører for at sprede kendskabet og øge opbakningen til projektet.

Projektet er anden fase af projektet ”Telemedicin i bløderbehandlingen”, som Bløderforeningen tog initiativ til i sommeren 2015.

Første fase var en forundersøgelse, der bl.a. viste, at der er behov for nemmere registrering af blødninger, bedre overblik over medicinforbrug og støtte til egenmestring. Forundersøgelsen peger desuden på et økonomisk besparelsespotentiale på 12 mio. kr. akkumuleret over fem år. De dokumenterede behov og den økonomiske analyse fungerer som udgangspunkt for videreførelse af projektet.

Læs mere om telemedicinprojektet her >>

Projektet ”Telemedicin i bløderbehandlingen” høstede på Folkemødet i juni SundhedsParlamentets hovedpris ”Bedste initiativ”.

Læs mere om initiativprisen her >>

« Tilbage