Udbytterigt 50+ seminar i Svendborg 2013

I weekenden fra den 21.-22. september mødtes 29 af foreningens medlemmer og pårørende over 50 år til det årlige 50+ seminar. Programmet bød bl.a. på et lægefagligt oplæg, et besøg på Forsorgsmuseet i Svendborg samt et oplæg om rettigheder ved en socialrådgiver. 

Arrangementet blev afholdt på Danhostel Svendborg, som mange kendte i forvejen. Det var her foreningens generalforsamling/årsmøde blev afholdt i foråret.

Det blev en rigtig god og udbytterig weekend.

Spændende lægefagligt oplæg
Lørdagens første punkt var et oplæg ved Eva Funding, som er 1. reservelæge på Hæmatologisk afdeling ved Aarhus Universitetshospital, Skejby. Et spændende oplæg fra en, der var meget engageret i bløderproblematikken. Nu hvor vi bliver lige så gamle, som resten af befolkningen, bliver vi også ramt af de samme aldersrelaterede sygdomme.

 


Der blev udvekslet erfaringer og minder over en god kop kaffe.

 

På rundvisning på Forsorgsmuseet i Svendborg
Efter kaffepausen gik vi de få hundrede meter over til Forsorgsmuseet, der er Nordens bedst bevarede fattiggård. Den fungerede fra 1852 og helt op til 1974. For os var det chokerende, hvordan man har behandlet datidens fattige (handicappede, sindslidende, alkoholister, gamle og arbejdsløse). Men dengang var byen stolt over at have en institution, der tog sig af de syge og arbejdsløse.

 


Turens kulturelle indslag: Her ses 50+ medlemmer og deres bedre halvdele til rundvisning på Svendborg Forsorgsmuseum.

 

Bløder, kend dine rettigheder
Efter en lækker middag holdt socialrådgiver og handicapkonsulent Gitte Madsen oplæg om Serviceloven, dine rettigheder og muligheder med relevante emner for gruppen. Der er da heldigvis sket fremskridt siden fattiggårdenes tid.
 

 Download Gitte Madsens oplæg her »

 


Socialrådgiver og handicapkonsulent Gitte Madsen fortalte deltagerne om rettigheder og muligheder for blødere.

 

Situationen på Rigshospitalet
Søndagen startede med en orientering ved sekretariatsleder Karen Binger Holm om behandlingssituationen på Rigshospitalet. Vi var alle dybt rystede over Andrea Landorphs og Jørgen Dalsgaard Nielsens fratrædener i nær fremtid. Der var en livlig diskussion om den fremtidige bløderbehandling på Rigshospitalet, hvor vi står foran ikke at have nogen læger med kendskab til hæmofilibehandlingen til de voksne blødere.

Bestyrelsen blev kraftigt opfordret til at tage hånd om situationen, hvilket man naturligvis også vil.

Vi sluttede med et oplæg af Theis Bacher og efterfølgende diskussion ud fra overskriften ”Pas dig selv eller hvem passer på dig?”

Tekst: Poul Eik Jørgensen
Billeder: Lisbeth Skjødt Ipsen