Forældre-børn seminar 2011

I strålende solskin ankom 75 forventningsfulde deltagere til kursuscentret Svenstrupgaard ved Korsør. Børn med ITP og hæmofili, deres forældre og søskende samledes til en weekend med gensyn, leg, hygge, faglige oplæg og erfaringsudveksling.

Fredag fulgtes aftensmaden af en uformel hyggeaften, hvor der var tid til at genoptage samtalen fra sidste år eller byde nye ansigter velkommen.

Seminaret havde deltagelse af ca. 20 familier. Et par af familierne var ny-diagnosticerede og med for første gang. Seminarerne er en rigtig god mulighed for at møde andre familier i samme situation og lære af deres erfaringer.

Weekenden bød også på faglige oplæg. Psykolog Charlotte Jensen holdt et oplæg om ’Børn med kronisk sygdom og livet i familien’. Vi hørte om børnenes behov for omsorg uden overbeskyttelse, om udfordringer i parforholdet, om søskendejalousi og om meget andet.

Om eftermiddagen delte gruppen sig. Familier med ITP hørte Mimi Kjærsgaard fra Århus Universitetshospital Skejby redegøre for sygdommen ITP, symptomer og behandlingsmuligheder. Familier med hæmofili udvekslede erfaringer med børnehaver og institutionspasning.

Bagefter gik alle, børn og voksne, i svømmehallen. Lørdag sluttede med middagsmad og seminarets uformelle rødvins-hygge aften.

Søndag fortsatte det gode vejr. Børn, børnepassere og forældre gik på skattejagt med quizzer, lege og opgaver, mens andre planlagde ’fremtidens forældre-barn seminar’.

Efter en strålende weekend med stort udbytte for alle kunne vi drage hjemad. ’De nye’ fik megen ny viden og en tryghed i at se, at livet med ITP eller hæmofili ikke byder på uoverstigelige forhindringer, ’de erfarne’ fik også megen ny viden og rig mulighed for at få bekræftet eller udfordret sit syn på livet med kronisk sygdom. Alle forlod Korsør med et varmt ’På gensyn næste år!’

Mikael Frausing