God stemning på vellykket forældre/børn-seminar

Traditionen tro afholdt Danmarks Bløderforening sit årlige forældre/børn-seminar første weekend i september. Det blev til en herlig weekend med et stort udbytte både fagligt og socialt.

En sen fredag eftermiddag den første weekend i september bliver 38 voksne og 35 børn budt velkommen til forældre/børn-seminar på Danhostel i Vejle. I det naturskønne område ved Vejle Å står de klar til en weekend med både fagligt og socialt indhold.

De fremmødte tæller en god blanding af nye såvel som kendte ansigter. Der bliver taget godt imod de familier, hvis børn er nydiagnosticerede, eller som er med for første gang. Erfaringsudvekslingen og det sociale samvær er det vigtigste udbytte fra en sådan weekend. Nye familier får selvsyn for, at bløderfamilier er ret almindelige familier, og at den normale tilværelse er en mulighed. Netværket bliver ved at være vigtigt livet igennem, fortæller Mikael Frausing:

”Man kan have perioder, hvor det går godt, men for os er det vigtigt at holde vores netværk ved lige. Det har noget at gøre med at blive i identiteten som bløderfamilie. Hvis vi en dag igen får brug for det, har vi nogen at ringe til og tale med, som ikke bare er navne på en telefonliste.” 
 
Fagligt input
Weekendens faglige program er mest for de voksne. Børnene bliver passet af børnepassere og bruger tiden til at lege sammen og lære hinanden at kende på egen vis. Lørdag deler klinisk genetiker dr. med. Jens M. Hertz ud af sin viden om familieplanlægning og prænatal diagnostik, mens forsikringsselskabernes brancheorganisation fortæller om de særlige forsikringsforhold ved kronisk sygdom.

Der er også et mere personligt og meget tankevækkende input fra en søster til en bløder, som fortæller om opvæksten i en bløderfamilie- om at føle sig overset, om nervøsiteten ved hospitalsindlæggelser og andet.

Særligt program for ITP
Lørdagen har et særligt punkt på dagsordenen for erfaringsudveksling for ITP’ere. 15 møder op, men der er plads til flere i det gode forum. Arrangørerne håber derfor, at endnu flere vil melde sig til næste år.

Det gode bløderliv 2020
Søndag står i visionens tegn. Bløderforeningen fejrer i år sit fyrreårs jubilæum og formulerer i den anledning en vision for Det Gode Bløderliv 2020. Konsulent Trine Schaldemose fortæller om arbejdet med visionen og opfordrer til diskussion af dens indhold. Deltagerne har stor diskussionslyst, og der kommer mange gode input til det videre arbejde.

Sæt kryds i kalenderen 
Næste  forældre/børn-seminar finder sted den 2.-4. september 2011.

Læs det fulde program her »