Generalforsamling

Dato: 
Lørdag, 15 august, 2020
Sted: 
Handicaporganisationernes Hus, Taastrup

Der er nu fra myndighedernes side blevet åbent op for, at det er muligt at afholde generalforsamlinger på trods af forsamlingsforbuddets loft. Derfor indkalder Danmarks Bløderforening alle medlemmer til generalforsamling d. 15. august kl. 13-15 i Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Blvd. 2, 2630 Taastrup. Der er gratis parkering. 

Tilmelding ønskes af hensyn til bestilling af kage og kaffe - gerne inden fredag d. 7/8-20. Du kan tilmelde dig på mail dbf@bloderforeningen.dk eller her >>

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal ifølge vedtægterne indeholde punkterne:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Godkendelse af formandens beretning
 • Aflæggelse af regnskab
 • Godkendelse af regnskab og fastsættelse af kontingent
 • Beretning fra Forsknings- og Støttefonden
 • Indkomne forslag – skal være bestyrelsen i hænde senest den 3. juli
 • Valg af bestyrelse
 • Valg af suppleant til bestyrelse
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

Hvis du har andre punkter til dagsordenen, skal de være sekretariatet i hænde inden fredag d. 3. juli kl. 12. 

Indsend dit forslag til et punkt på dagsordenen pr. mail til: dbf@bloderforeningen.dk eller med brevpost til:

  Danmarks Bløderforening
  Kompagnistræde 22, 2.
  1208 København K

Den endelige dagsorden for generalforsamlingen og indkomne forslag vil blive offentliggjort her på hjemmesiden efter fristens udløb.

Du kan læse foreningens vedtægter her »

« Tilbage