Generalforsamling

Dato: 
Lørdag, 15 august, 2020
Sted: 
Handicaporganisationernes Hus, Taastrup

Der er nu fra myndighedernes side blevet åbent op for, at det er muligt at afholde generalforsamlinger på trods af forsamlingsforbuddets loft. Derfor indkalder Danmarks Bløderforening alle medlemmer til generalforsamling d. 15. august kl. 13-15 i Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Blvd. 2, 2630 Taastrup. Der er gratis parkering. 

Tilmelding ønskes af hensyn til bestilling af kage og kaffe - gerne inden fredag d. 7/8-20. Du kan tilmelde dig på mail dbf@bloderforeningen.dk eller her >>

Dagsordenen udsendt d. 17. juli 2020 pr. mail:

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Godkendelse af formandens beretning
 • Aflæggelse af regnskab
 • Godkendelse af regnskab og fastsættelse af kontingent
 • Beretning fra Forsknings- og Støttefonden
 • Indkomne forslag – ingen
 • Valg af bestyrelse
 • Valg af suppleant til bestyrelse
 • Valg af revisor
 • Eventuelt

Du kan læse foreningens vedtægter her »

Bestyrelsen

Jacob Bech Andersen (Formand) - Hæmofili i svær grad                               Ikke på valg  

Tem Folmand (Næstformand) - Hæmofili i svær grad                                   På valg - genopstiller

Christian Krog Madsen (Kasserer) - Hæmofili i moderat grad                        På valg - genopstiller

Morten Skovhus Eriksen, Hæmofili i svær grad                                            Ikke på valg

Sine Lyons – Bærer, mor til barn med hæmofili                                           På valg – genopstiller ikke

Heidi Brandt - von Willebrands sygdom, mild grad                                       Ikke på valg

Palle Skovby - Hæmofili i svær grad                                                           Ikke på valg

Palle Lykke Ravn - Hæmofili i svær grad                                                      På valg - genopstiller

Erik de Mare, far til barn med ITP                                                               Ikke på valg

Suppleanter

Daniel Straagaard Jensen, Faktor VII mangel i svær grad                             Ikke på valg

Monica Jensen - von Willebrands sygdom, type 3 og bærer af hæmofili A       På valg – genopstiller ikke

Generalforsamlingen er åben for alle foreningens medlemmer

« Tilbage