Projekt om ny fremgangsmåde til vurdering af blodpladefunktionen ved lavt blodpladeantal

Forskningsårsstuderende ved Center for hæmofili og trombose i Aarhus, stud. med. Mette Tiedemann Skipper gik den 1. august 2013 i gang med et etårigt projekt, hvor hun undersøger en ny fremgangsmåde til vurdering af blodpladefunktionen ved lavt blodpladetal. Her kan du læse lidt om baggrund og formål for projektet samt projektets status.

Af stud. med. Mette Tiedemann Skipper, Aarhus Universitetshospital, Skejby

Mit projekt startede allerede i foråret 2012, hvor jeg var på udkig efter et godt sted at lave et forskningsår. Jeg mødte min vejleder, Ole Halfdan Larsen, ved til tilfælde, til et arrangement med lægeforeningen. Efter at have hørt lidt om Center for Hæmofili og Trombose på Aarhus Universitetshospital, mødt flere af forskerne på afdelingen og fået en rundvisning stod det klart, at det var stedet for mig. I løbet af sommeren og efteråret fik vi skrevet: en protokol, en ansøgning til videnskabsetisk komite og et hav af fondsansøgninger for at kunne finansiere projektet.

Baggrunden for projektet er, at det i dag ikke er muligt at undersøge blodpladernes funktion hos mennesker med lavt blodpladetal, altså fx mennesker med ITP. Det lave blodpladetal påvirker målingerne af blodpladernes funktion. Men blodpladefunktionen har stor betydning for, hvor meget patienterne bløder og dermed også for deres behandling.

Formålet med studiet er derfor at indføre en ny tilgang til at undersøge blodpladernes funktion hos mennesker med lavt blodpladetal. Jeg kommer til at undersøge både raske frivillige, og mennesker med et lavt blodpladetal.

I projektet vil jeg beskrive sammenhængen mellem antallet af blodplader og deres funktion. Ved hjælp af en tidligere afprøvet metode, hvor blodpladetallet nedbringes uden at påvirke blodets andre bestanddele, kan jeg måle på raske blodpladers funktion. Dermed skabes en ny parameter, der beskriver raske blodpladers funktion ved et lavt blodpladetal. Herefter kan jeg måle blodpladefunktionen og blodpladetallet hos forsøgspersonerne med lavt blodpladetal og sammenholde det med den nye parameter. Herved kan funktionen af patienternes blodplader vurderes i forhold til den nye parameter for raske blodplader.

De opnåede resultater giver en ny viden, som kan bidrage til en bedre behandling og forebyggelse af blødninger hos mennesker med lavt blodpladetal. Resultaterne kan altså være med til at sætte rammerne for, hvordan man undersøger blodpladernes funktion i fremtiden.

Konkret om projektet
Forsøget baseres på blodprøver fra i alt 60 mennesker. Jeg indhenter blodprøver fra 20 raske frivillige, fra 20 mennesker med blodplademangel på grund af blodkræft og fra 20 med Primær Immuntrombocytopeni (ITP). De raske frivillige har et normalt blodpladetal, mens de 40 patienter alle har et lavt blodpladetal på grund af deres sygdom.

For at tage højde for eventuelle fejlkilder vil jeg undersøge forskelle mellem grupperne ved hjælp af diverse statistiske test.

Tidsplanen for projektet er, at jeg går gik i gang med at finde raske frivillige i november, og senere skal jeg arbejde på at finde trombocytopeni-patienter til forsøget. Undervejs i forløbet analyserer jeg løbende blodprøverne, men den egentlige dataanalyse finder sted i foråret 2014. De endelige resultater bliver forhåbentligt fremlagt i juli 2014.

Resultaterne vil blive offentliggjort i internationale tidsskrifter og på Aarhus Universitetshospitals hjemmeside.

Pilotprojekt i foråret 2013
Der lå nogle resultater fra tidligere forsøg, hvor blodpladefunktionen er blevet undersøgt på forskellige patientgrupper. Disse resultater har vi sat sammen for at se på gennemførligheden af projektet, og hvorvidt det er muligt at se forskel på de forskellige patientgruppers blodpladefunktioner. Disse inkonklusive resultater præsenterede jeg på en kongres i Amsterdam denne sommer.

Kongressen var en stor oplevelse og en god måde at få inspiration og ideer til at udvikle projektet yderligere. De omkring 10.000 deltagende ved kongressen var et bredt billede af folk fra hele verden der interesserer sig for blødninger og blodpropper, deriblandt nogle af de førende forskere indenfor blodplader.

Jeg havde som ung forsker mulighed for at deltage i nogle mindre samlinger med undervisning af verdenskendte forskere indenfor forskellige områder. Det var et lille forum, hvor man rigtigt kunne få klarhed om små områder af komplicerede problematikker. 
Jeg præsenterede mit projekt, på baggrund af vores inkonklusive resultater, for et mindre publikum bestående af folk med interesse for blodpladefunktionsanalyser. Det var en god oplevelse atf præsenterer mit projekt på engelsk for forskere, der arbejder indenfor samme felt. Jeg fik god feedback og input med nye ideer.

Forhåbentligt skal jeg præsentere mine helt færdige resultater på næste kongress af samme art i 2015.

Mette Skippers deltagelse i kongressen i Amsterdam er støttet af Danmarks Bløderforenings Forsknings- og Støttefond.

Læs også et portræt af blandt andre Mette Skipper i Dansk Selskab for Trombose og Hæmostases medlemsblad her »