Personlige fortællinger

Ansvaret for at bringe bolden over stregen. Palles fortæller om overgangen fra at overleve og til faktisk at leve på grund af kombinationsbehandlingen, men også om de spor det sætter sig når man har set kammerater falde bort. Læs mere