Europæiske ITP-møder

Europæisk ITP-møde 2012
Medlem Anne-Louise Moltke beretter fra europæisk ITP-møde i York 2012.
Læs mere »

Europæiske ITP-møde 2009
Bestyrelsesmedlem Charlotte Beier-Christiansen beretter fra europæiske ITP-møder i Edinburgh og Berlin 2009.
Læs mere »
 
Europæisk ITP-møde 2008
Bestyrelsesmedlem Charlotte Beier-Christiansen beretter fra europæisk ITP-møde i London 2008.
Læs mere »