Hjælpemidler

Som bløder kan du være berettiget til hjælpemidler eller anden hjælp, der kan lette din dagligdag.

Hvis din blødersygdom har medført funktionsindskrænkninger på grund af for eksempel ledskader, kan du være berettiget til hjælpemidler, der kan lette din dagligdag. Hvis du kontakter hjælpemiddelafdelingen i din kommune, kan ergoterapeuten vurdere, hvad der kan tilbydes. Kommunen udlåner nogen hjælpemidler gratis eller giver tilskud til andre.

Er der tale om hjælpemidler til midlertidigt brug, for eksempel efter en operation, skal de udlånes fra det sygehus, hvor du er blevet behandlet. 

Boligændringer
Hvis du har behov for boligændringer i hjemmet, som for eksempel opsætning af greb, fjernelse af dørtrin, opsætning af rampe eller andet, skal du også kontakte hjælpemiddelafsnittet i din kommune. 

Støtte til bil 
Mange blødere er afhængige af bil for at kunne bevare et arbejde. Hvis du har en varig og betydelig  fysisk funktionsnedsættelse, kan du søge støtte til bil ved at henvende dig til socialforvaltningen i din kommune.
Læs mere »

Parkeringskort for personer med handicap
Har du et større handicap, kan du få et parkeringskort ved at søge om det hos Danske Handicaporganisationers Brugerservice. Det giver mulighed for at parkere i længere tid og flere steder, end andre bilister må. Parkeringskortet udstedes til den handicappede, som både kan være et barn og en voksen. Kortet er personligt og skal følge ejeren, men kan til gengæld anvendes i enhver bil.
Læs mere »

Links til mere information om hjælpemidler
Hjælpemiddelinstituttets database. Indeholder oplysninger om over 45.000 hjælpemidler og knap 1.000 danske forhandlere af hjælpemidler. Find mere information her: www.hmi-basen.dk
 

Kilde: borger.dk, Socialministeriet.dk og www.handicap.dk/brugerservice