Personlige historier

På de følgende sider møder du møder Jørgen, Peter og Lasse, som alle tre har forskellige erfaringer med at bruge fysisk aktivitet som en del af deres samlede håndtering af deres blødersygdomme.

Det er sjovest at træne sammen med andre
Jørgen på 67 år har hæmofili i svær grad og fortæller her om vigtigheden af at træne sammen med andre.
Læs mere » 

Træning hjælper mig til et bedre liv
Lasse på 69 år har hæmofili i mild grad fortæller her om, hvorfor han begyndte at træne. 
Læs mere »

Gør dét, du synes føles rart
Peter på 67 år har von Willebrandts sygdom i svær grad og fortæller her om, hvorfor træningen er vigtig for ham.
Læs mere »