Leksikon

Leksikon
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z Æ Ø Å

 

 
ALAT
Forkortelse af alaninaminotransferase, som sandsynligvis stammer fra ødelagte leverceller.
 
Anlægsbærer
Se ’Bærer’
 
Antigen
Et antigen er et stof, der forårsager, at immunsystemet producerer et specifikt antistof (faktor VIII kan optræde som antigen).
 
Anti-HCV
Antistoffer mod hepatitis C-virus (HCV) – det vil sige stoffer, som kroppen danner for at nedbryde viruset.
 
Anti-HCV-positiv
Der er fundet antistoffer mod hepatitis C, og man er dermed smittet.
 
Antistof
Der dannes antistof, når en organisme udsættes for et antigen. Antistoffet søger normalt at angribe og ødelægge bakterier, virus og fremmede proteiner. Efter en vaccination dannes der antistoffer.
 

Anæmi (blodmangel)

Anæmi er en tilstand, hvor blodet indeholder et lavere antal røde blodlegemer end normalt. Symptomer er bl.a. træthed, bleghed, svimmelhed og åndenød ved let anstrengelse.
 
   
B  
Blodplader
Elementer i blodet, der klistrer sig sammen for at standse et overfladisk hul i huden.
 
Bærer (anlægsbærer)
En bærer er en person, som har et gen for blødersygdom uden selv at have sygdommen. En bærer kan have lette symptomer på sygdommen. Det er kun kvinder som kan være bærer af blødersygdommen.
 
   
C  
Cariesforebyggelse
Forebyggelse af huller i tænderne
 
Cirrhose
Skrumpelever
 
Cyklokapron
Cyklokapron et et syntetisk lægemiddel, som hovedsagelig bruges mod blødninger i slimhinderne. Fås i flydende form, som tabletter og til indsprøjtning.
 
   
D  
DDAVP (=Octostim)
DDAVP et et syntetisk stof, som bruges til at standse blødninger hos personer med mild hæmofili A og visse former for von Willebrands sygdom. Stoffet gives som indsprøjtning eller fås som næsespray.
 
DNA
DNA er en forkortelse af DeoxyriboNukleoAcidum - deoxyribonukleinsyre og er det stof, som arveanlæggene består af.
 
Dormicum
Beroligende medicin, som kan gives til mindre børn, der er svære at stikke. Dormicum gives ca. 20 min. før barnet skal have sin faktormedicin.
 
   
E  
Emla
Lokalbedøvende middel. Fås som creme eller plaster.
 
Enzym
Et proteinlignende stof.
 
   
F  
Faktor
(koagulationsfaktor, størkningsfaktor)
En koagulationsfaktor er den blodkomponent, som hjælper blodet til at størkne. De 13 faktorer, som findes i det menneskelige blod, klassificeres med romertal.
 
Faktorkoncentrat
Medicin, som indeholder koagulationsfaktor (fx faktor VIII eller faktor IX), og som hjælper blodet til at størkne hos bløderpatienter.
 
Faktormedicin
Den medicin som blødere tager for at standse eller forhindre blødninger.
 
Filterkanyle
En filterkanyle anvendes til at overføre opløst faktorkoncentrat fra opbevaringsflaske til sprøjte. Kanylen skal filtrere evt. klumpet faktor fra.
 
Fosterdiagnostik
Sygdomsundersøgelse af et foster. Se ’Fostervandsprøve’ nedenfor.
 
Fostervandsprøve
Man kan tage en prøve af fostervandet under graviditeten. Prøven kan fx anvendes til at bestemme fosterets køn og kromosombesætning og til at undersøge for visse sygdomme bl.a. blødersygdom.
 
   
G  
Gen
Et gen er det samme som et arveanlæg.
 
Genetisk rådgivning
Rådgivning om arvegangen for arvelige sygdomme – fx blødersygdomme.
 
Genterapi
Ved hjælp af genterapi kan man behandle sygdomme, hvor normalt fungerende DNA indføres i en patients celler. Der forskes i genterapi for bl.a. at undersøge muligheden for at helbrede blødersygdomme.
 
Gripper
Kanyle påført kateter med lukkemekanisme. Bruges til at stikke i en port-a-cath.
 
   
H  
Halveringstid
Halveringstiden er betegnelsen for den tid det tager, før koncentrationen af størkningsfaktoren er halveret, efter at den er sprøjtet ind i venen. Ud fra halveringstiden kan hæmofililægen beregne, hvor ofte en bløder skal have faktor for at forhindre unormal blødning.
 
HAV
Hepatitis A virus (også kaldet smitsom gulsot).
 
HBV
Hepatitis B virus (også kaldet serumhepatitis).
 
HCV
Hepatitis C-virus (også kaldet heptatitis nonA nonB).
 
HCV RNA
De viruspartikler, som kan spores ved hepatitis C. RNA er en forkortelse for ribonukleinsyre og en del af det arvemateriale, der findes i menneskets celler.
 
HDV
Hepatitis D virus.
 
Heparin
Blodfortyndende medicin. Gives som afsluttende dosis ved medicinering gennem port-a-cath. Det holder port-a-cath’en fri for størknet blod.
 
Hepatitis
Smitsom leverbetændelse.
 
Hepatitis C
Smitsom leverbetændelse af typen C.
 
Hepatitis C virusinfektion
En betegnelse for, at man er smittet med hepatitis C.
 
HEV
Hepatitis E virus.
 
HGV
Hepatitis G virus.
 
HIV
Forkortelse for Human Immundefekt Virus, som efter en årrække kan udvikle sig til AIDS.
 
Hæmartrose
Blødninger i led.
 
Hæmartom
Blodansamling.
 
Hæmaturi
Blod i urinen.
 
Hæmofili
Blødersygdom, der skyldes mangel på en bestemt faktor-type. Den hyppigst forekommende blødersygdom er hæmofili A, som skyldes faktor VIII-mangel. Hæmofili rammer næsten udelukkende drenge.
 
Hæmofili A
Blødersygdom, der skyldes mangel på faktor VIII.
 
Hæmofili B
Blødersygdom, der skyldes mangel på faktor IX.
 
   
I  
Immunsystem
Immunsystemet er kroppens forsvarssystem, som skal ødelægge fremmede stoffer eller vira i blodet.
 
Immuntolerance induktion
Behandling af inhibitorpatienter. Hvis man behandler med store doser faktor VIII (eller IX), er det muligt at få antistoffer mod koagulationsfaktor VIII (eller IX) til at forsvinde.
 
Infusion (injektion)
En infusion er en indsprøjtning af fx faktorkoncentrat i en vene.
 
Inhibitor
Inhibitor er betegnelsen, man bruger, når en bløder danner antistof mod det indsprøjtede faktor VIII eller faktor IX. Antistoffet binder sig til størkningsfaktoren og forhindrer den i at virke. Inhibitor forekommer hos omkring 10-20% af patienter med svær hæmofili A og hos 2% med svær hæmofili B.
 
Interferon
Medicinsk antivirusmiddel, der bruges til at bekæmpe hepatitis C-viruset.
 
Intravenøs (IV)
Når medicin sprøjtes direkte ind i en vene. Faktormedicin gives intravenøst.
 
Isontonisk saltvand
Saltvand med samme ph-værdi som blodet. Bruges til at skylle port-a-cath’en og evt. sommerfugl, efter at medicinen er givet.
 
   
J
 
 
   
K  
Kateter
Plastikslange.
 
Koagel
Størknet blod.
 
Koagulationsfaktor
Se 'Faktor'.
 
Kromosom
Et kromosom betegner den struktur i cellekernen, der bærer arveanlæggene. En menneskecelle har 46 kromosomer. 2 af dem er kønskromosomer.
 
   
L  
Leverbiopsi
En vævsprøve fra leveren.
 
   
M  
Moderkagebiopsi
Vævsprøve fra moderkagen. Den tages under første tredjedel af graviditeten. En analyse af prøven kan fx vise fostrets køn. Hvis kvinden er anlægsbærer, kan prøven vise om barnet har arvet genet for blødersygdom.
 
Molekylærbiologi
Læren om det mindste den menneskelige krop består af – molekyler (Biologi = Læren om livet, Molekyle = mindste del af et stof, som kan optræde i fri tilstand).
 
Mutation
Når man taler om en mutation taler man om en forandring i et gen. Hæmofili skyldes en mutation i et gen som styrer en af blodets størkningsfaktorer. En mutation kan opstå spontant eller være nedarvet.
 
   
N
 
 
   
O  
Ortopædkirugi
Operationer i bevægeapperatet, fx i led.
 
Overføringskanyle
En overføringskanyle er en kanyle med to nålespidser, som bruges til at blande faktorkoncentrat og sterilt vand.
 
   
P  
Plasma
Betegnelse for den blodkomponent, som er tilbage, når de røde blodlegemer er fjernet fra blodet.
 
Port-a-cath
Lille vene-kateter, som indopereres i brystkassen, så det er nemmere at give faktorkoncentrat. Dette gøres nogen gange hos mindre børn, hvor venerne er svære at finde.
 
Profylakse
At være i profylaktisk behandling betyder, at blødersygdommen forebygges med regelmæssig injektion af faktor, så man undgår blødninger.
 
Præimplantationsdiagnostik
Diagnose af sygdomme i et befrugtet æg inden det lægges op i livmoderen.
 
Prænatal diagnostik
Diagnose af sygdomme hos fosteret.
 
   
Q
 
 
   
R  
Reagensglasbefrugtning
Sammenføring af æg og sædcelle i et reagensglas, hvorefter det befrugtede æg lægges op i livmoderen.
 
Rebetron
Kombinationsbehandling bestående af Ribavirin og Interferon.
 
Rekombinant faktor
Når faktorkoncentrat er rekombinant er det det fremstillet ved gensplejsning.
 
Rheumatolog
Gigtlæge.
 
Ribavirin
Et antivirusmiddel mod hepatitis C.
 
   
S  
Sommerfuglekanyle
Man bruger en sommerfuglekanyle til at sprøjte faktorkoncentrat blandet med sterilt vand ind i en vene.
 
Spritte af
Tørre et hudområde af med alkohol/sprit serviet, inden man skal give en indsprøjtning.
 
Steril teknisk
Betegnelse for den teknik man anvender, når der skal gives faktormedicin for at undgå berøring med urene flader.
 
Størkningsfaktor
Se 'Faktor'.
 
Subkutan
Betyder ’under huden’. Når bløderbørn skal vaccineres, bliver det gjort subkutant for at undgå blødning i en muskel.
 
Suppositorier
Lægemidler, der skal indføres i endetarmen.
 
Sværhedsgrad
Grad, der angiver faktorniveauet i blodet. Man skelner mellem tre grader: mild, moderat og svær.
 
Swap
En lille serviet, vædet med sprit eller alkohol, pakket sterilt. Bruges til at spritte et hudområde af, før der stikkes.
 
   
T  
Transferkanyle
En transferkanyle har to nålespidser, som kan overføre sterilt vand fra en flaske til en flaske med faktorkoncentratet.
 
   
U
 
 
   
V  
Venflon
Slange, som lægges ind i en åre i hånden, så man nemt kan give medicin herigennem. I venflonens bagende kan man indføre andre nåle og herigennem indføre medicin.
 
Virusinaktivering
Uskadeliggørelse af evt. virus i blodprodukter.
 
Von Willebrands sygdom
Von Willebrands sygdom er en blødersygdom, der skyldes mangel på den størkningsfaktor som hedder von Willebrand faktor. Sygdommen er arvelig og kan ramme både kvinder og mænd.
 
   
X  
X-kromosom
X-kromosomet er et kønskromosom. Kvinder/piger har to X-kromosomer. Generne for faktor VIII og faktor IX findes i X-kromosomet.
 
   
Y  
Y-kromosom
Y-kromosomet er et kønskromosom. Mænd/drenge har et X-kromosom og et Y-kromosom. Y-kromosomet indeholder bl.a. et gen, der bestemmer at fostret udvikles til en dreng.
 
   
Z
 
 
   
Æ
 
 
   
Ø
 
 
   
Å