Statistik

Personer med blødersygdom i Danmark:

Hæmofili A: 388

Hæmofili B: 102

von Willebrand: 249

Kilde: Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS), august 2016