Brugerbetingelser

Disse betingelser gælder for alle brugere af www.bloderforeningen.dk.

Det er en forudsætning, at du som bruger accepterer disse betingelser.

Udelukkende vejledning
Indholdet på www.bloderforeningen.dk er af generel karakter og må ikke anvendes som erstatning for individuel rådgivning, undersøgelse eller behandling af en autoriseret læge eller andre faggrupper.

Ansvarsfraskrivelse
Danmarks Bløderforening og andre skribenter kan ikke gøres erstatningsansvarlige for skader af nogen art som følge af ethvert brug af informationer påwww.bloderforeningen.dk.

Tilsvarende fraskrives ethvert ansvar for indholdet af tredjepartsportaler, som Bløderforeningen hjemmeside måtte linke til. Danmarks Bløderforening kan ikke drages til ansvar for indhold eller holdninger på disse hjemmesider, og et link fra www.bloderforeningen.dk til en ekstern side betyder ikke, at Danmarks Bløderforening støtter eller er enig i synspunkter og holdninger, som kommer til udtryk på denne eksterne side.

Endelig fraskriver Bløderforeningen sig ethvert ansvar for indholdet af indlæg mv. fra Bløderforeningens debatforum, idet meninger, tilkendegivelser, eller andre ytringer gengivet her, ikke nødvendigvis kan tages til udtryk for Bløderforeningens officielle holdning.