Kronisk ITP hos børn

I forbindelse med årsmødet i april 2013 kunne foreningens ITP-medlemmer og andre interesserede blive klogere på ITP-området, da overlæge Steen Rosthøj fra Børneafdelingen på Aalborg Sygehus fortalte om kronisk ITP hos børn. 


I perioden fra 1998-2000 var overlæge Steen Rosthøj med til at udføre en nordisk undersøgelse blandt 506 børn med ITP. Af disse børn fik 106 kronisk ITP, dvs. sygdommen varede mere end 6 måneder. En delundersøgelse har beskrevet det videre forløb hos disse børn og givet resultater, som kan have betydning for valg af behandlingsstrategi. Derfor dannede undersøgelsen ramme om ITP-oplægget på årsmødet søndag formiddag.
 
Ikke fokus på tallet
Et af resultaterne fra undersøgelsen var, at de fleste børn med ITP oplever et relativt nemt forløb. De fleste vil kun opleve lette blødningsepisoder, som ikke forstyrrer dagligdagen. Det er kun, når pladetallet er under 50, at man bør tage visse forholdsregler, og selv her skal man passe på med for mange restriktioner, så det ikke går ud over livskvaliteten. Steen Rosthøj forklarede, at man ikke skal fokusere for meget på pladetallet:

-Hvis man har for meget fokus på pladetal, vil det skabe angst. Det vigtigste er ikke nødvendigvis tallet, men derimod blødningerne. Hvis de er der, skal man tage hensyn, anbefalede Steen Rosthøj.

Han forklarede dog, at tallet kan være vigtigt at kende i forhold til en lægelig vurdering af blødningsrisikoen i forbindelse med forskellige indgreb. Tallet betyder noget i forhold til risikoen for blødninger men ikke for, om man reelt er syg.
 
Undersøgelsens resultater
Nogle af de resultater fra undersøgelsen, Steen Rosthøj fremhævede, var, at over halvdelen af børnene ikke behøvede indlæggelse i hele perioden, og at svære blødninger indtraf hos under 10 pct., og kun mens pladetallet var under 20. Han kunne også fortælle, at de fleste børn, der har sygdommen i længere tid, vil opleve, at sygdommen bliver mildere med årene.

Tre krav til behandlingen
Læge Steen Rosthøj har i regi af Dansk Pædiatrisk Selskab været med til at udarbejde de generelle retningslinjer for udredning og behandling af børn med primær ITP, og han afsluttede sit oplæg søndag formiddag med at angive de tre krav til behandlingen, som han selv bruger og anbefaler, at man retter sig ind efter:

-Behandlingen skal være effektiv – virker den? Den skal bedre livskvaliteten for patienten. Og man skal hele tiden spørge sig selv, om der er større risiko forbundet med behandlingen eller sygdommen. Hvis behandlingen ikke opfylder de tre krav, bør man overveje, om det er den korrekte behandling, sluttede overlæge Steen Rosthøj.
 
Artiklen er skrevet af Maria Christensen og stammer fra BløderNyt, juni 2013.