Ny behandlingsform for ITP

For første gang i mange år har lægerne nye præparater i tasken til behandling af ITP. Den ny behandlingsform bærer det mundrette navn trombopoientin-receptor agonister (TPO’er).

For første gang i mange år tilbydes ITP’ere en helt ny behandlingsform: trombopoientin-receptor agonister (TPO’er).

Den traditionelle behandling for ITP består af en medicinsk behandling typisk med forskellige typer steroider og, hvis de ikke virker, en eventuel fjernelse af milten (splenektomi). Både den medicinske behandling og operationen har effekt i 60-70 % af tilfældene.

De kroniske patienter, der står tilbage, bliver behandlet med udgangspunkt i lægernes egne erfaringer for, hvad der virker og ikke virker. Rækken af forskellige behandlingsformer og retningslinjer er lang og listen af lægemidler ligeså. Fælles for behandlingerne er, at med undtagelse af immunglobulin er ingen af dem godkendt til behandling af ITP.

Med den ny behandlingsform har lægerne fået et alternativ til de patienter, hvor behandling med steroid eller fjernelse af milten ikke har haft den ønskede effekt eller i de tilfælde, hvor lægen ikke skønner den enkelte patient egnet til at få fjernet milten.

Høj respons og få bivirkninger 
TPO’er virker ved at øge produktionen af blodplader i knoglemarven og har effekt i cirka 80 % af alle tilfælde. Efter en uges behandling begynder antallet af blodplader at stige. Dertil har behandlingsformen få bivirkninger taget i betragtning af, hvad ITP’er normalt må gennemgå. Blandt de hyppigste bivirkninger er hovedpine og træthed, som ses hos få patienter.

Der er to præparater at vælge imellem: Revolade (eltrombopag) og Nplate (romiplostim). Revolade er en tabletbehandling, hvor en voksen sædvanligvis tager en tablet på 50 mg om dagen i hjemmet. Ved behandling med Nplate skal patienten en gang om ugen på hospitalet for at få en indsprøjtning af sin læge.

Men træerne vokser som bekendt ikke ind i himlen. Da der er tale om, at TPO’er forårsager en kunstig overproduktion af blodplader, falder antallet af blodplader igen en til to uger efter behandlingen stopper. Der er altså ikke tale om nogen helbredende behandling, men i stedet en behandling der skal tages fortløbende.

Godkendt til behandling af ITP
TPO’er er foruden immunglobulin den eneste godkendte behandlingsform for ITP, som findes i Danmark. Det betyder, at behandlingen med TPO’er, som behandlingen med immunglobulin, er gennemtestet for effekt og bivirkninger på forsøgspersoner, inden de er blevet tilgængelige på danske hospitaler.

Beregnet til kroniske patienter
Præparaterne er væsentligt dyrere end eksempelvis behandling med steroider, men Danske Regioner har afsat penge til, at de kroniske patienter, som den enkelte læge skønner egnet, kan modtage behandlingerne.

Børn og behandling med TPO’er
Behandlingen med TPO’er er endnu ikke godkendt til behandling af børn. Muligheden er ved at blive undersøgt via studiet Eltrombopag PETIT, som kører i USA, Canada, Spanien, Frankrig og Storbritannien samt snart i Holland. Resultaterne forventes at ligge klar i 2013.

Artiklen stammer fra BløderNyt, december 2010