Nyt fra ITP-forskningsfronten

Der var både plads til et fagligt oplæg, spørgsmål, hestesko-opstilling og erfaringsudveksling, da 14 deltagere fra årsmødet søndag satte læge, ph.d. Ole Halfdan Larsen og hinanden stævne. Formålet var at blive klogere på ITP og høre det seneste nye fra forskningsfronten. 

Efter at have forklaret generelt om blodplader, blodstørkning og ITP slog læge, ph.d. Ole Halfdan Larsen hurtigt fast, at ITP’erens hovedudfordring ligger i det lave antal blodplader. Det lave blodpladeantal medfører en øget risiko for blødning, men det er dog meget individuelt, om den enkelte rent faktisk får blødninger. Man kan groft karakterisere den typiske ITP-patient som en ellers rask person, der har øget blødningstendens og i mange tilfælde blødningsproblemer.

Behandling og livskvalitet
- Derfor er det også vigtigt, at vi i behandlingen tager højde for bivirkninger af medicinen. Som læger er vores opgave først og fremmest at minimere risikoen for blødninger, men derudover er det også vigtigt, at bivirkningerne ikke fylder for meget, og at patienten stadig kan have et normalt liv med god livskvalitet, sagde Ole Halfdan Larsen.

Prøvekaniner?
Han anerkendte også, at man som ITP-patient til tider kan føle sig lidt som en prøvekanin:

- ITP er så forskellig fra person til person - man er unik. Så sammen med lægerne er man nødt til at starte et sted og prøve sig frem med behandlingen, forklarede han, og fortsatte:
- En sund skepsis er altid god, men man skal dog ikke være bange for at prøve ny medicin. Når medicinen først er kommet frem i systemet, er den velafprøvet. Inden da har man lavet dyreforsøg, testet på frivillige og lavet større kliniske undersøgelser. Så der er et grundigt forarbejde før medicinen er godkendt til almindelig anvendelse, fortalte Ole Halfdan Larsen. 

TPO virker lovende
Han afsluttede oplægget med at fortælle om det sidste nye skud på stammen i forhold til forebyggende behandling af ITP - Trombopoietin receptor agonister (TPO). I modsætning til andre forebyggende medikamenter (for eksempel binyrebarkhormon og immunglobuliner, der dæmper immunforsvaret), så booster TPO dannelsen af blodplader hos ITP-patienten.

- TPO stimulerer dannelsen af blodplader i knoglemarven hos ITP-patienten og kan derved øge antallet af blodplader. Det fungerer ligesom EPO (erytropoietin) gør for de røde blodlegemer, forklarede Ole Halfdan Larsen.

Han fortalte, at der fortsat forskes flittigt i anvendelsen af TPO:

- I de gennemførte forsøg ser tallene lovende ud, og der er relativt få behandlingssvigt. Derfor er konklusionen, at TPO kan være en god mulighed for voksne ITP-patienter, hvor den almindelige standardbehandling ikke er effektiv, sluttede Ole Halfdan Larsen.

 
Se en historisk oversigt over ITP-behandlingen her »
 
Artiklen er skrevet af Maria Christensen og bragt i BløderNyt, juni 2012.