177 blødere smittet

Hepatitis C rammer især stiknarkomaner, personer, der er blevet opereret eller har fået indsprøjtninger i udviklingslande samt personer med blødersygdom
Det anslås, at der er 20.-25.000 smittede i Danmark. 177 blødere er blevet smittet med hepatitis C-virus. Dette skete i 1970’erne og i begyndelsen af 1980’erne, inden blødernes faktorpræparater blev virusinaktiveret. Det vides ikke præcist, hvor mange af de hepatitis C-smittede blødere, der lever med smitten i dag, men tallet er formentlig et godt stykke under 100.
 
I dag er sikkerheden i faktorpræparaterne særdeles god, og det regnes for værende stort set umuligt at blive smittet med hepatitis C i Danmark via blodprodukter.

De danske bløderpatienter, der er blevet smittet med hepatitis C, har ikke modtaget individuelle erstatninger fra den danske regering. Danmarks Bløderforening har i mange år kæmpet for at få oprettet en hepatitis C-erstatningsfond i lighed med den fond, som i 1995 blev oprettet for de hiv-smittede blødere. Det var desværre en forgæves kamp, som foreningen efter den årlige generalforsamling valgte at henlægge i 1999. Dog indgik flere patienter fra blødergruppen i 2010 et økonomisk forlig med en række medicinalfirmaer i en amerikansk ledet og verdensomspændende retssag.

Gennem årene har Danmarks Bløderforening fokuseret meget på de hepatitis-smittede blødere og konsekvenserne af at leve med virusset. Foreningen har således stået i spidsen for diverse netværksarrangementer, oplysende temaartikler i BløderNyt og årlige uddelinger af det nu nedlagte hepatitis C-legat.