Livet med hepatitis C

Hepatitis C er af gode grunde stadig en sygdom, der bekymrer de smittede blødere, og spørgeundersøgelser blandt foreningens medlemmer viser da også, at hepatitis C hører til blandt de største udfordringer i hverdagen for de blødere, der er smittet.

En af de ting, der fylder meget, er spørgsmålet om, hvordan man skal forholde sig til de behandlingstilbud, der pt. er på området.
Danmarks Bløderforening fik i 2011 produceret tre web tv-indslag, hvor hepatitis C-smittede blødere fortæller om deres overvejelser omkring deres liv med virusset og ikke mindst deres holdning til behandling eller ej.

Helbredt efter hårdt forløb
Anden gang var lykkens gang, da Poul-Erik Bach-Andersen fra Aalborg sprang ud i et hårdt behandlingsforløb. 
Se filmen her »

Nej tak til behandling
Laurids Bagger på 63 år har indtil videre takket nej til behandlingstilbuddene i forhold til hepatitis C. 
Se filmen her»

Flere forsøg uden resultat 
Tem Folmand på 39 år har været igennem flere behandlingsforsøg uden at blive helbredt for sin hepatitis C. 
Se filmen her »