Et aktivt liv med blødersygdom

Mange ældre blødere lever med smerter, nedsat funktionsevne og bekymring for, hvad fremtiden bringer af helbredsmæssige problemer. Fysisk aktivitet kan være med til at afhjælpe smerter og forebygge yderligere nedsat funktionsevne. 

Ikke ét motionsprogram for alle
Der er ikke nogen faste regler for, hvilke øvelser der egner sig bedst for blødere. Som med al anden behandling skal de fysiske aktiviteter tilpasses den enkelte. Det gør en forskel:

  • Om du er vant til at være fysisk aktiv, eller om du er nybegynder.
  • Din oplevelse af smerter
  • Din sygdomsgrad
  • Din motivation   

Alt det og mere spiller ind og er afgørende for, hvordan du kan være fysisk aktiv. Ét motionsprogram kan ikke dække behovene for alle blødere. En forkert øvelse, en øvelse, der ikke udføres korrekt eller på det rigtige tidspunkt i behandlingen eller i den forkerte hyppighedsgrad eller belastning, kan gøre mere skade end gavn. Derfor er det vigtigt, at du altid lytter til din krop og gerne konsulterer en fysioterapeut, inden du går i gang med at træne, så øvelserne tilpasses din situation.

Hvorfor bør du være fysisk aktiv? 
Fysisk aktivitet er vigtigt for at opbygge sunde knogler og for at styrke de muskler, der støtter leddene. Efter mange blødninger kan brusken i leddene blive ødelagt. Bevægeligheden bliver derved nedsat, og der opstår risiko for nye blødninger. Alle led tager skade af blødninger, men knæ, ankler og albuer er oftere påvirket af blødninger end andre led. Det har flere årsager.
Læs mere »