Fleksydelse

Fleksydelsesordningen er et tilbud til dig, der arbejder i fleksjob eller er visiteret til et fleksjob. Fleksydelsesordningen kan sammenlignes med efterlønsordningen – det er en frivillig tibagetrækningsordning. Ordningen betyder, at du har mulighed for at trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet, når du fylder 60 år. 
 
Framelder du dig ordningen, kan det bidrag, der er indbetalt, overføres til din pensionsordning. De bidrag du har indbetalt, kan også udbetales kontant, såfremt du ønsker at blive på arbejdsmarkedet, efter du er fyldt 60 år.
 
Der er ingen økonomiske fordele ved at vente med at få udbetalt fleksydelse, til du er 62 år. Dette skyldes, at det offentlige giver et stort løntilskud til lønnen i fleksjob.
 
Fleksydelsesbidraget udgør 1.316 kr. i kvartalet i 2010. Bidraget indbetales til Beskæftigelsesministeriet og kan trækkes fra i skat.
 
Højeste udbetaling af fleksydelse er 91 % af sygedagpengene, som i 2010 udgør 3.422 kr. om ugen. 
 
Du har ret til at overgå til fleksydelsesordningen, hvis du:

  • er fyldt 60 år
  • er visiteret til et fleksjob
  • betaler fleksydelsesbidrag
  • har indbetalt fleksydelsbidrag i mindst 25 år inden for de sidste 30 år. Har du ikke haft mulighed for dette, er der forskellige overgangsordninger/dispensationer, der sikrer, at de fleste kan være med. For eksempel tæller 25 års anciennitet, hvis du har været medlem af en anerkendt arbejdsløshedskasse før 1. april 1999 og har indbetalt efterlønsbidrag.
  • har fået indberettet værdien af pensionsformuen
  • har bopæl her i landet (inklusiv Grønland og Færøerne) eller i et andet EU/EØS-land.

Betingelserne for overgang til fleksydelse
Der er ingen særlige krav om beskæftigelse forud for overgangen til fleksydelse. Ansøger skal blot umiddelbart før overgang til fleksydelse være i et fleksjob eller modtage ledighedsydelse.
 
Kan jeg arbejde og modtage fleksydelse?
Du kan ikke arbejde i et fleksjob samtidig med modtagelsen af fleksydelsen, men der er intet til hinder for, at du har et almindeligt arbejde ved siden af fleksydelsen.
 
Pensionsindtægter
Fradrag for pensionsindtægterne er svarende til reglerne i efterlønsordningen.
 
Du kan få mere information og vejledning om fleksydelsesordningen i Fleksydelseskontoret i Arbejdsdirektoratet på tlf. 38 14 84 80 eller email: adir@adir.dk