Sygebehandling, tandbehandling, medicin m.v.

Efter Aktivlovens  § 82, kan der ydes hjælp til dækning  til udgifter til sygebehandling, tandbehandling, medicin m.v., der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis man ikke selv har økonomisk mulighed for at afholde udgifterne. Kommunen foretager i hver enkelt ansøgning en konkret vurdering af ansøgers og eventuelle ægtefælles økonomiske forhold, herunder om man selv har mulighed for at betale en del af udgiften. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssig velbegrundet.

Der er ikke en betingelse, at ansøgeren har været ude for ændringer i sine forhold, dvs. at såvel kontanthjælpsmodtagere, studerende og andre lavindkomstgrupper er omfattet af reglen. 
 
Kilde: Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik nr. 709 af 13.8.2003 samt Vejledning om aktiv socialpolitik nr. 39 af 5.3.1998.