Bekymringer om smerter

Oplevelsen af smerter er i høj grad afhængig og bestemt af psyken. Sammenhængen mellem smerte og psyke er et meget vigtigt område i behandlingen af kroniske smerter. Ved at blive bevidst om det psykiske aspekt af smerter, kan du mindske smerterne.

Forskning viser, at det ikke er graden af smerteintensiteten, der er afgørende for livskvaliteten, men at den psykologiske dimension. Det vil sige, at den måde, du forholder dig til dine smerter på , er afgørende for din oplevelse af livskvalitet. Det kan derfor være en god ide, at du som smerteramt er opmærksom på, hvordan du tænker, føler og handler i forhold til smerterne. Du kan nemlig træne dig selv i, at forholde dig anderledes til dine smerter.

En del blødere gør sig bekymringer om fremtiden - særlig i forhold til smerter, i forhold til at blive afhængig af andres hjælp og i forhold til at få udskiftet led. Der er mange teknikker og metoder, som du kan arbejde med for at mindske disse bekymringer og slippe negative tanker.

Meditation
Det er videnskabeligt bevist, at meditation og åndedrætsøvelser giver roligere hjerterytme og åndedræt og bevirker, at mængden af stresshormonet cortisol falder i kroppen. Helt nye undersøgelser har vist, at meditation kan øge vores opmærksomhed og dæmpe stressrelaterede symptomer allerede inden for fem dage .
Ved at træne nærvær og at lytte indad kan du lære dig selv at give slip og finde ro
 
Kognitiv terapi, mindfulness, coping, positiv psykologi
Ved at blive opmærksom på sammenhængen mellem tanker, følelser, og det du gør i konkrete situationer, får du forudsætninger for at ændre dit forhold til problemer. Du lærer konkrete nye måder at handle på i fremtiden. Der er fokus på, at du kommer til at praktisere nye måder at tænke på gennem ændring af din adfærd. Nye positive måder at handle og være på ændrer meget overbevisende gamle negative tankemønstre. Det handler om tilstedeværelse i nuet.
 
The Work
Nogle har gode erfaringer med, at The Work er en enkel og effektfuld måde at arbejde med ens stressende tanker på. Filosofien bag The Work er, at bekymringer udelukkende er tanker. Det er muligt at gøre op med de mønstre i tanker, følelser og adfærd, der hindrer os i at få det bedste ud af livet.

Ved hjælp af fire grundlæggende spørgsmål kan du finde årsagen til det, der giver dig uro. Ved at undersøge tankerne om problemet, har du samtidig fat i selve årsagen til stress, sorg eller smerte, nemlig de tanker du tror på. Det, at blive bevist om disse tanker, kan bevirke, at du kan begynde på en frisk.
 
Dansk materiale til at arbejde med The Work kan downloades www.thework.dk.
 
Andet
Nogle har erfaring med, at akupunktur, triggerpunktmassage, tankefelt terapi – TFT o.a. kan have en smertelindrende effekt.

Et godt grin er også altid godt. Humor virker ikke alene ved, at du glemmer situationen, men også ved at udløse stoffet endorfin, som virker smertedæmpende.
 
Få mere information
Gigtforeningens hjemmeside findes mange informationer om håndtering af smerter.
 
Psykoterapeut Ole Vadum Dahl har udgivet meditations cd’erne Masterwaves og udbyder gratis, online kursus i meditation på http://www.masterwaves.dk. MasterWaves meditation påvirker gennem et specielt designet lydbillede nervesystemet til at geare ned og regenerere.
 
Der findes en lang række bøger, der giver indsigt og råd. For eksempel:

”Slip bekymringerne” af psykolog Irene Oestrich, om konkrete øvelser og teknikker, hvordan man giver sine tanker et kritisk eftersyn, hvordan man stopper negativ selv-snak, og hvordan man kan skabe optimal trivsel i sit liv.
”Træk vejret Mere energi - mindre stress” af Stig Åvall Severinsen, om at blive mere bevidst om sit åndedræt og træne det, hvorved kroppen optager mere ilt og giver større mental ro.

Kilder: Gigtforeningen, Bløderforeningen og The Work.