Håndtering af smerter

Smerter i forbindelse med hæmofili kan deles op i akutte og kroniske smerter.

  • Akut smerte ved blødning. Smerten er intens, men man ved, at den vil forsvinde med medicin. Denne type smerte er nem at forstå og udvise omsorg for.
  • Kroniske smerter. Denne type smerte er sværere at forstå og sværere at medicinere.

Akutte smerter
Smerter og smertelindring er et punkt på den checkliste, som hæmofilicentret bruger ved kontrolbesøg, jævnfør behandlingsprogrammet .

Omsorgen for de akutte smerter ved en blødning sker ved behandling med faktorkoncentrat, aflastning, nedkøling med mere. Alt sammen noget som mindsker den akutte smerte.
Forebyggende behandling med faktorkoncentrat og træning af led og muskler mindsker risikoen for blødninger. Det er derfor vigtige forebyggende foranstaltninger imod smerte. 
Smertestillende medicin ordineres og tages i samråd med hæmofilicentret.

Kroniske smerter
Kroniske smerter er meget belastende for det enkelte menneske. Hos de fleste mennesker påvirker smerter og funktionstab livskvaliteten negativt. Kroniske smerter er ofte ledsaget af søvnforstyrrelser, depression, ængstelse, vrede, isolation, tristhed, nedsat appetit, dårlig hukommelse og besvær med at koncentrere sig. Passivitet og negative forventninger forværrer oplevelsen af de kroniske smerter. Derved kan der skabes en selvforstærkende ond cirkel, som kan fastholde den enkelte i en øget smerteoplevelse og reduceret livskvalitet.

Behandling af kroniske smerter
En succesfuld behandling af kroniske smerter kræver, at målet med behandlingen står klart for en. For nogle er kroniske smerter en meget langvarig og måske livslang tilstand. Behandlingsrammen er derfor at lindre smerterne så meget som muligt. Både ved brug af medicinsk behandling og andre behandlingsformer, der har til formål, at den smerteramte målrettet arbejder med at lære at leve med smerterne.

Handlinger mod oplevelse af mindre smerte 
Medikamentel behandling - smertestillende lægemidler
Hæmofilicentret rådgiver om, hvilke smertestillende midler blødere ikke må anvende på grund af øget blødningsrisiko.

Smerter behandles med paracetamol. Dette kan kombineres med dextropropoxifen eller kodein, hvis det er nødvendigt. Disse kan dog være vanedannende. Visse midler mod depression og epilepsi kan have en forstærkende effekt på den smertestillende behandling og kan prøves ved langvarig smerte. Ved voldsom smerte kan morfin og lignende smertestillende midler være nødvendige. Bivirkninger og risikoen for afhængighed udgør dog klare begrænsninger, især ved kroniske smerter. Kombinationsprodukter af paracetamol og kodein afhjælper smerter ganske godt hos blødere, og der synes ikke at være vanedannende virkning.

Ortopædiske foranstaltninger
Der findes forskellige behandlingsalternativer, hvis smerten er et fremtrædende symptom på ledskaden, for eksempel indsprøjtning af kortison, fjernelse af den sygeligt forandrede ledslimhinde, ledprotese med mere. Overbelastning af andre led kan medføre yderligere smerte.

Transkutan nervestimulering (TENS)
TENS (stimulation, der hæmmer smertenervetrådenes funktion) har sommetider en god effekt og har ingen kendte negative bivirkninger. Hæmofilicentret kan henvise til et smertecenter.
 
Smerteklinikker
Du kan blive henvist til smerteklinikker, som kan tilbyde en tværfaglig indsats fra læger, psykologer og socialrådgivere. Henvisning kan finde sted via din praktiserende læge eller hæmofilicenter.

Hjælpemidler 
Indlæg, hæleforhøjning med mere er mulige hjælpemidler til smertelindring. Brug af hjælpemidler og indretning af arbejdsplads kan virke smerteforebyggende.
Læs mere »

Fysioterapi
Fysioterapeuten kan formidle viden om krop og smerte og kan, gennem behandling, reducere smerten. Træning kan også forebygge smerter.
Læs mere »

Når det gør ondt, bruger du kroppen anderledes for at undgå smerter. Du kompenserer. Ofte giver det i det lange løb endnu flere smerter. Afspændingspædagogik kan bryde denne onde cirkel. På www.telum.dk kan du gratis downloade instruktioner (tale og musik) til dyb afspænding mod smerter, stress og søvnløshed. Instruktionerne er udviklet af smertepsykolog Søren Frölich.
 
Links til mere information
www.wfh.org
Hjemmesiden for World Federation of Hemophilia indeholder blandt andet The pain management book, der beskriver forskellige former for tiltag til at mindske smerter.


Kilder: Gigtforeningen og Bløderforeningen.