Hjælpemidler

Hvis du har et handidcap, kan du kan søge om tilskud til hjælpemidler eller mindre arbejdspladsindretninger, der kompenserer for handicappet.

Der kan for eksempel være tale om:

  • hjælpemidler, der letter eller muliggør bestemte arbejdsopgaver
  • hjælpemidler, der giver personen mulighed for at arbejde længere tid, end vedkommende ellers ville have været i stand til
  • hjælpemidler, der letter bevægelsesmulighederne på arbejdspladsen

Eksempler på hjælpemidler:

  • arbejdsredskaber, for eksempel særlige kontorstole, mindre arbejdsmaskiner og specielt værktøj
  • mindre arbejdspladsindretninger, for eksempel sænkning af gulv, udvidelse af døre, trappelift, rampe, dørhåndtag og gelænder

Ordningen gælder, hvis du er ansat i job på ordinære vilkår, hvis du er ansat i job med løntilskud (for eksempel fleksjob), er førtidspensionist, ansat i seniorjob eller i virksomhedspraktik.

Det er en betingelse for at få tilskud, at hjælpemidlet er af afgørende betydning for at fastholde jobbet, at det kompenserer for din nedsatte fysiske funktionsevne samt at udgiften er større, end hvad arbejdspladsen kan forventes at afholde.

Jobcenteret i din bopælskommunen behandler og bevilger ansøgninger om hjælpemidler.