Revalidering

Hvis din blødersygdom indskrænker din erhvervsevne, har du mulighed for at blive revalideret eller omskolet til et erhverv, som du kan magte. Hvis du får bevilget revalidering, skal du og din sagsbehandler i kommunen sammen finde frem til en realistisk erhvervsplan. Planen skal tage hensyn til dit helbred, dine evner og dine interesser.

Hvis du er over 25 år vil bruttorevalideringsydelsen svare til højeste dagpengesats, 16.293 kr.

Hvis du er under 25 år vil du kun få den halve ydelse, med mindre du forsørger et barn i hjemmet eller tidligere har haft indtægt, der berettiger dig til fuld dagpengesats.

Du kan højst få revalideringsydelse i fem år,  i visse situationer er der dog mulighed for forlængelse.

Hvis der er brug for et afklarende forløb eller forbedring af skolekundskaber, inden selve uddannelsen kan påbegyndes, kaldes denne periode for for-revalidering. Under for-revalideringen beholder du dit hidtidige forsørgelsesgrundlag