§ 56-aftale

Kompensation til arbejdsgiver ved øget sygefravær.

Hvis du har et øget sygefravær (mindst 10 dage om året) på grund af din blødersygdom, kan du få en § 56 aftale. Ordningen betyder, at din arbejdsgiver fritages for at betale sygedagpenge fra første sygedag, når du må sygemelde dig på grund af din blødersygdom. Ordningen kan også bruges, når du skal til ambulant kontrol. Aftalen kan indgås med både private og offentlige arbejdsgivere.

Du kan få et skema i sygesikringsafdelingen i din kommune, som du og din arbejdsgiver begge skal udfylde og underskrive. Kommunen skal godkende aftalen, som gælder for to år ad gangen.