Bag om undersøgelsen

ITP (Immun Trombocytopeni) er en sjælden blodsygdom, og der eksisterer kun en begrænset viden om sammenhængen mellem ITP og livskvalitet. Dét forhold satte Danmarks Bløderforening sig for at undersøge nærmere og kunne i 2010 præsentere resultaterne af sin ITP-undersøgelse.
 
På de næste sider, kan du læse om undersøgelsens resultater:

Hvad blev der spurgt om? 
Undersøgelsen bestod af over 50 spørgsmål om erfaringer med sygdommen, symptomer, behandling, bivirkninger, kontrolbesøg, bekymringer og adfærdshindringer.
Hvem deltog? 
69 ITP-patienter deltog i undersøgelsen, heraf 48 medlemmer af Danmarks Bløderforening. De fleste deltagere var piger/kvinder (68 %). Aldersmæssigt fordeler deltagerne sig nogenlunde ligeligt i de tre grupper 0-18 år (32 %), 19-44 år (38 %) og over 45 år (30 %). De fleste (83 %) af deltagerne har haft ITP i to til tre år eller længere.

Om gennemførelsen
Undersøgelsen blev gennemført som online interview i uge 43-50 i 2009.
Deltagerne blev hvervet gennem Danmarks Bløderforenings medlemsregister og relevante behandlingscentre.
Undersøgelsen blev foretaget af analysebureauet The Nielsen Company, der som de eneste har haft adgang til data på individniveau, og blev finansieret af medicinalvirksomheden GlaxoSmithKline Danmark.