Diagnose, kontrol og behandling

ITP-patienterne får generelt hurtigt stillet en diagnose på deres sygdom. De går ofte til kontrol, og de fleste har været i behandling for deres sygdom.

Diagnose
De fleste får stillet en diagnose hurtigt efter, at de har søgt læge for ITP-symptomer. Halvdelen af deltagerne i undersøgelsen har fået stillet deres diagnose under en uge efter de første gang søgte læge med ITP-symptomer, og kun en fjerdedel har fået stillet diagnosen efter fem uger eller derover. 
 
Det er særligt børnene, der får stillet diagnosen hurtigt, da 68 % af disse får diagnosen inden en uge, og ingen venter over en måned.
 
Kontrol
ITP-patienterne går ofte til kontrol for deres sygdom. Næsten alle har været til mindst et kontrolbesøg inden for det seneste år, og i gennemsnit har deltagerne været hele 11 gange til kontrol i denne periode.
 
Godt halvdelen har mindst en gang akut/ikke planlagt været til læge eller anden sundhedsperson det seneste år i forbindelse med deres ITP. Gennemsnittet ligger på to akutte besøg det seneste år.
 
Behandling
De fleste (87%) har modtaget behandling, siden de fik konstateret ITP. Særligt binyrebarkhormon og immunglobulin har været anvendt.
 
Der er forskel på, hvilken behandling man får i hvilken aldersgruppe. Voksne får i høj grad binyrebarkhormon, og alle behandlede over 45 år har fået denne behandling. De fleste børn (89%) har fået immunglobulin, mens godt halvdelen har fået binyrebarkhormon.
 
Andelen, der har fået Rituximab eller Mab Thera stiger med alderen, og det samme gør fjernelse af milten. Omkring hver tredje af de voksne behandlede deltagere har fået fjernet milten, mens der er tale om 16% af børnene.
 
19 % af deltagerne er på nuværende tidspunkt i behandling. Af dem angiver alle lavt blodpladetal som årsag, mens ingen angiver alvorlige symptomer.
 
Tabel
Hvor mange gange har du været til kontrol inden for det seneste år i forbindelse med din kroniske ITP?

 


 
Artiklen er tidligere blevet bragt i BløderNyt nr. 1 juni 2010