Har du punkter til generalforsamlingens dagsorden?

I weekenden den 22.-23. april 2017 afholder Danmarks Bløderforening årsmøde på Kobæk Strand Konferencecenter i Skælskør. Traditionen tro danner årsmødet også rammen for generalforsamlingen, som i år vil finde sted søndag den 23. april 2017. Punkter til dagsordenen modtages inden den 15. februar 2017.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal ifølge vedtægterne indeholde punkterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Godkendelse af formandens beretning
 4. Aflæggelse af regnskab
 5. Godkendelse af regnskab og fastsættelse af kontingent
 6. Beretning fra Forsknings- og Støttefonden
 7. Beretning fra den lægelige komité
 8. Indkomne forslag – skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. februar
 9. Valg af bestyrelse
 10. Valg af suppleant til bestyrelse
 11. Valg af revisor
 12. Eventuelt

Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen.

Indsend dit forslag

Hvis du har andre forslag til punkter til dagsordenen på årets generalforsamling, skal du ifølge vedtægterne indsende dem, så sekretariatet har dem i hænde senest onsdag den 15. februar 2017.

Indsend dit forslag til et punkt på dagsordenen pr. mail til dbf@bloderforeningen.dk eller med brevpost til:

 

Danmarks Bløderforening

Kompagnistræde 22, 2. 

1208 København K

 

Den endelige dagsorden for generalforsamlingen og indkomne forslag vil blive offentliggjort her på hjemmesiden efter fristens udløb. 

Læs Danmarks Bløderforenings vedtægter her »

« Tilbage