Åbenhed om sponsorer i Bløderforeningen

I sidste uge foreslog sundhedsminister Astrid Krag (SF), at patientforeninger i fremtiden skal til at offentliggøre alle former for økonomisk støtte, som de modtager fra medicinalindustrien. Danmarks Bløderforening er på forkant med Sundhedsministerens ide.
I Danmarks Bløderforening er der åbenhed omkring, hvem der sponsorerer foreningen. Allerede i 2005 udarbejdede bestyrelsen et sæt etiske retningslinjer for samarbejdet med medicinalindustrien, hvori grundprincippet lyder:

”Samarbejdet skal være omfattet af fuld åbenhed. Bløderforeningen skal opretholde total uafhængighed ved samarbejdet.”

Sponsoraftaler er tilgængelige på hjemmesiden og i årsregnskabet
Danmarks Bløderforening har altså allerede fuld åbenhed om sponsorer og sponsoraftaler og informerer om disse både på hjemmesiden og i årsregnskabet. Her kan enhver, der er interesseret, læse se konkrete detaljer omkring støtten.
Ide bygger på arbejdsgruppes anbefalinger
Sundhedsminister Astrid Krags forslag bygger på anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Sundhedsministeriet. I arbejdsgruppen sidder repræsentanter fra blandt andre patientforeninger og medicinalindustrien. Arbejdsgruppens anbefalinger er netop blevet sendt i høring, og de forventes at være klar i maj måned.

Både Danske Patienter og Lægeforeningen bakker op om forslaget.

Kilde: Altinget.dk
« Tilbage