Adgang til akut behandling er afgørende

Blødere i Østdanmark skal ikke længere have adgang til en højt specialiseret hæmofili-læge, hvis der er brug for lægehjælp udenfor normal arbejdstid. Danmarks Bløderforening protesterer.

Indtil nu har bløderpatienter i traumesituationer haft adgang til en højt specialiseret hæmofili-læge på alle tider af døgnet. Dette er under forandring på Rigshospitalet, idet bløderne fremover skal være omfattet af den generelle rådighedsvagt for Hæmatologisk klinik.
 
Danmarks Bløderforening protesterer imod denne forandring. Blødersygdom er en kompleks, sjælden sygdom. Hvis en traumesituation opstår, er det afgørende, at der er tilstrækkelig ekspertise til at håndtere situationen. Dette er usikkert, hvis vagthavende læge ikke har konkret erfaring med hæmofili-patienter. Bløderforeningens generalforsamling vedtog d. 22. april en udtalelse herom, som er tilsendt Region H og Rigshospitalet.

Læs udtalelsen her »

 

« Tilbage