Ændret bemanding på Rigshospitalet

I de kommende måneder sker der en række ændringer på Rigshospitalets hæmofilicenter, Enhed for Trombose og Hæmostase.
Behandlingen af hæmofili og von Willebrands sygdom foretages på hæmofilicentrene ved Aarhus Universitetshospital og Rigshospitalet. Danmarks Bløderforening samarbejder med centrene, varetager interesser og formidler informationer.
 
På Rigshospitalets hæmofilicenter, Enhed for Trombose og Hæmostase, sker der i den kommende tid en række ændringer.
 
Ændringerne på Enhed for Trombose og Hæmostase
Sygeplejerskerne Anette Andersen og Helene Schønheider stopper begge på Enhed for Trombose og Hæmostase pr. 1. oktober 2012.
 
I stedet bliver sygeplejerskerne Christian Kongsted og Birte Husum tilknyttet hæmofilidelen. Begge er i forvejen ansat på klinikken, men har været tilknyttet andre områder. Det vil ligeledes være Birte og Christian, man fremover skal henvende sig til ved medicinbestilling. Dette skal helst ske pr. e-mail – rh-bloder@regionh.dk.
 
Der ansættes også to nye sygeplejersker pr. 1. oktober, men de bliver tilknyttet AK-skolen (anti-koagulerende-skole), som er et tilbud til patienter, der får blodfortyndende behandling om at lære at kontrollere deres egenbehandling.
 
Generelt vil der komme nogle strukturelle ændringer på klinikken inden for de næste par måneder. Hvilke vides endnu ikke, men følg med og hold dig opdateret her på hjemmesiden.
 
Tak til Anette og Helene
Danmarks Bløderforening vil gerne takke Anette og Helene for jeres tid på klinikken. Held og lykke fremover.
« Tilbage