Ændringer i bemandingen på Rigshospitalet

Overlæge Andrea Landorph stopper pr. 1. oktober på Enhed for leukæmi, koagulation og godartede blodsygdomme på Rigshospitalet.
Andrea Landorph har været ansat på Rigshospitalet og varetaget behandlingen af voksne blødere siden 2005.
 
Ledelsen arbejder på at finde en ny læge, og imens vil det være afdelingslæge Eva Leinøe, der kommer til at varetage kontakten med en stor del af hæmofilipatienterne. Eva Leinøe er i forvejen kendt i enheden.
 
Møde med ledelsen
Danmarks Bløderforening skal den 1. oktober have møde med ledelsen af Enhed for leukæmi, koagulation og godartede blodsygdomme, hvor rammerne for hæmofilibehandlingen fremadrettet skal drøftes.
 
Vi forventer at kunne fortælle mere om bemandingen på enheden herefter.
 
Tak til Andrea
Danmarks Bløderforening vil gerne takke Andrea for din tid på klinikken og dit store arbejde. Held og lykke fremover.
« Tilbage