Allan Steen Lynge ny repræsentant i DUKH

Allan Steen Lynge, der er medlem af Danmarks Bløderforening, er blevet udpeget af Danske Handicaporganisationer til at være repræsentant i DUKH – Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet.
Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet, der i daglig tale bærer navnet DUKH, har fået en ny repræsentant i bestyrelsen. Valget er faldet på 42-årige Allan Steen Lynge, der er far til Carl, som har hæmofili A i svær grad. Allan er uddannet advokat.
 
DUKH er en selvejende institution under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold. De arbejder for at styrke retssikkerheden for mennesker med et handicap. DUKH giver uvildig rådgivning til mennesker med handicap og pårørende.
 
I disse år får Danmarks Bløderforening i stigende grad henvendelser fra både børnefamilier og voksne, der oplever kontakten til den kommunale forvaltning som problematisk. Det er bl.a. dokumenteret i foreningens livskvalitetsundersøgelse fra 2012. Den problematiske kontakt skyldes i høj grad, at der er meget lidt viden om blødersygdomme, hvorfor det kan være svært at sandsynliggøre støttebehovet.
 
 
Stort tillykke til Allan!
« Tilbage