Årsmøde 2012

I weekenden den 21.-22. april afholdt Danmarks Bløderforening årsmøde. Temaet for weekenden var forandringer.

Lørdag den 21. april mødtes 114 medlemmer – hvoraf 35 var børn – på Kobæk Strand ved Skælskør for at deltage i Danmarks Bløderforenings årsmøde. For børnene var der lagt op til liv og glade dage med børnedisco og lav-selv-is om aftenen, mens de voksne kunne glæde sig til faglige oplæg, erfaringsudveksling og godt selskab.
 
Der var liv og glade dage i børnerummet, hvor den stod på børnedisco lørdag eftermiddag.
 
 
Lørdag: Forandringer og erfaringsudveksling
Efter en varm velkomst fra formand Terkel Andersen, der glædede sig over at se ”familiekredsen” igen, var der oplæg om forandringer ved psykolog Marianne Bache. Hun fortalte om reaktioner på forandringer og om mestring af forandringer. Oplægget tog både afsæt i forandringen omkring det at få (et barn med) en kronisk sygdom eller at blive ramt af sygdom i familien. Oplægget handlede også om forandringer på et mere organisatorisk plan. Danmarks Bløderforening står som bekendt overfor en række forandringer – både økonomisk og organisatorisk – og derfor blev der også sat fokus på dette emne.
 
Psykolog Marianne Bache fortæller om forandringer.
 
 
Efter en kort kaffepause delte deltagerne sig op i fem forskellige café-arrangementer, hvor det bl.a. var muligt at få en status på ITP-behandlingen, at blive klogere på hæmofili-centrene eller at tale med andre om at være pårørende til en kronisk syg.
 
Erfaringsudveksling i grupper.
 
Om aftenen var der erfaringsudveksling og en spændende auktion ved næstformand Tem Folmand. Med en umiskendelig iver fik han bortauktioneret fire malerier og en meget eksklusiv underskrevet billet fra World Hemophilia Day 2011. Alt i alt indbragte auktionen 4.920 kroner til foreningens arbejde.
 
 
Lisbeth Skjødt Ipsen og Tem Folmand gjorde deres for at indsamle penge til foreningen. Her ses Lisbeth med den eftertragtede billet, der alene indbragte foreningen 1960 kroner.  
 
Søndag: Generalforsamling og lægefaglige oplæg
Søndag formiddag afholdt foreningen generalforsamling. Årsberetning og årsregnskab blev gennemgået, og Palle Lykke Ravn, der er bløder med hæmofili i svær grad, blev valgt ind som ny suppleant til bestyrelsen. Der var genvalg på alle øvrige poster.
 
 
 
Bestyrelsen 2012. Fra venstre er det Terkel Andersen, Palle Skovby, Naja Skouw-Rasmussen, Tem Folmand, Theis Bacher, Davy Alan Charlottenfeld, Lisbeth Skjødt Ipsen, Lars Lehrmann, Palle Lykke Ravn og Mikael Frausing.
 
Efter generalforsamlingen var der lægefaglige oplæg ved overlæge Jørn Dalsgaard Nielsen og læge, ph.d. Ole Halfdan Larsen, der henholdsvis berettede om nyt fra behandlingsfronten vedr. hæmofili og nyt fra ITP-forskningsfronten.
 
Årsmødet blev rundet af med en fælles frokost inden deltagerne vendte næsen hjemad.
« Tilbage